Profesionālā klienta statuss

Expobank specializējas investīciju pakalpojumu sniegšanā profesionāliem klientiem

Sazinieties ar mums

Brokeru operāciju pārvalde

+371 66155777

broker@expobank.eu

Kas ir profesionālais klients?

Viena no MiFID direktīvas prasībām ir klientu klasifikācija nodrošinot investīciju pakalpojumus, tai skaitā brokeru pakalpojumus. Saskaņā ar klasifikāciju, profesionālam klientam ir pietiekama pieredze un zināšanas, lai patstāvīgi strādātu ar finanšu instrumentiem, ieskaitot finanšu instrumentus un tirdzniecības stratēģijas ar potenciāli augsto investīciju risku (atvasinātie finanšu instrumenti, maržinālā kreditēšana)

Expobank specializējas investīciju pakalpojumu sniegšanā profesionāliem klientiem, un nesniedz investīciju pakalpojumus klientiem, kuriem šāds statuss nav piešķirts


Kam tiek piešķirts profesionālā klienta statuss?

Klientam tiks piešķirts profesionālā klienta statuss, ja klients ir juridiska persona, kas atbilst vienam no sekojošiem kritērijiem:

  • Klientam ir profesionāla tirgus dalībnieka licence (banku, brokeru, depozitārija licence u.c.)
  • Atbilst vismaz diviem no zemāk minētiem punktiem
  • Aktīvu bilances vērtība ir lielākā par 20 000 000 EUR
  • Gada neto apgrozījums ir lielāks par 40 000 000 EUR
  • Pašu kapitāls ir lielāks par 2 000 000 EUR
  • Finanšu darbība ir klienta saimniecības darbības pamatvirziens

Profesionālais statuss klientam var tikt piešķirts arī pēc pieprasījuma, ja klients – fiziska vai juridiska persona, atbilst diviem no zemāk minētiem kritērijiem:

  • Pēdējā gada laikā aktīvākajā ceturksnī tika veikti vismaz 10 būtiska apmēra darījumi, ar attiecīgiem finanšu instrumentiem
  • Klienta finanšu portfeļa vērtība, ieskaitot naudas līdzekļus un finanšu instrumentus, ir ne mazāka par 500 000 EUR
  • Klients ne mazāk par gadu ir ieņēmis amatu, kas prasa zināšanas par finanšu operācijām un finanšu instrumentiem

Kā saņemt profesionālā klienta statusu?