Par mums

Expobank ir viena no pirmajām neatkarīgās Latvijas komercbankām, tā dibināta 1991. gadā un 2021. gadā nosvinēja savu 30 gadu jubileju

Ir jautājumi?

Sazinieties ar mums!

AS Expobank  ir viena no vecākajām bankām Latvijā, tā dibināta 1991. gadā. Bankas pamatdarbība ir uzņēmumu kreditēšana, noguldījumu piesaiste, klientu naudas plūsmu apkalpošana, maksājumu karšu apkalpošana, dokumentārās operācijas, kā arī finanšu tirgus un brokeru pakalpojumi

Vīzija, misija, mērķis, pamatvērtības un darbības stratēģija

Vīzija

Banka ir inovatīva, dinamiska un ir uzticams sadarbības partneris saviem klientiem

Misija

Banka palīdz saviem klientiem attīstīties, nodrošinot viņus ar nepieciešamajiem pakalpojumiem, finanšu resursiem un profesionāliem padomiem

Mērķis

Mūsdienīga un efektīva finanšu institūcija, kuras galvenie ienākumi veidojas no kvalitatīva servisa un komisiju ieņēmumiem, kā arī procentu ieņēmumiem no kreditēšanas pakalpojumiem

Pamatvērtības

Banka ir atbildīga un profesionāla. Šīs vērtības banka izmanto savā ikdienas darbībā un attieksmē pret klientiem, kolēģiem un sabiedrību

Darbības stratēģija

Bankas stratēģija ir būt mūsdienīgai un efektīvai bankai, kuras galvenie ienākumi veidojas no kvalitatīva servisa un komisiju ieņēmumiem, kā arī procentu ieņēmumiem no kreditēšanas pakalpojumiem. Stratēģijas galvenās prioritātes ir cieša un individuāla sadarbība ar klientiem, darbības, kas vērstas uz produktivitātes un kvalitātes nodrošināšanu un uzlabošanu, kā arī mērķtiecīga attīstība izvēlētajās biznesa jomās – klientu naudas plūsmu apkalpošana, uzņēmumu un privātpersonu kreditēšana, dokumentārās operācijas, finanšu tirgus un brokeru pakalpojumi