Pamatkonts

Ir jautājumi?

Sazinieties ar mums!

  • multivalūtu norēķinu konts
  • kases operācijas
  • pieslēgums internetbankai

Pamatkonts ir pieejams patērētājiem - Eiropas Savienības rezidentiem vai personām, kurām nav uzturēšanās atļaujas, bet kuru izraidīšana no Latvijas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nav iespējama


Lai atvērtu pamatkontu Expobank, Jums:

  • jāierodas bankas klientu apkalpošanas zālē
  • jāiesniedz pieteikums pamatkonta atvēršanai
  • jāparaksta līgums par pamatkonta atvēršanu un apkalpošanu un citi bankas noteiktie pavadošie dokumenti
  • jāparaksta apliecinājums, ka Jums nav atvērts konts citā kredītiestādē, kura sniedz maksājumu pakalpojumus Latvijā