Norēķinu operācijas

Uzsākot sadarbību ar Expobank un atverot norēķinu kontu, Jūsu rīcībā būs plašas norēķinu iespējas Latvijā un ārpus tās robežām

Ir jautājumi?

Sazinieties ar mums!

Expobank veic vietējos un starptautiskos maksājumus ASV dolāros, eiro un citās brīvi konvertējamās valūtās, Krievijas rubļos un pārējo NVS valstu valūtās. Lai veiktu maksājumu, Jums ir nepieciešams aizpildīt maksājuma uzdevumu un iesniegt to bankā. Visātrāk to iespējams veikt, izmantojot Internetbanku

Banka piedāvā Jums izvēlēties naudas maksājumu ar sekojošiem izpildes termiņiem:

 Eiro maksājumi uz EEZ bankām

  • SEPA maksājums – banka to izpilda tajā pašā dienā, ja iesniegts bankā līdz plkst.15.30 un izpilda nākamā darba dienā, ja iesniegts bankā no plkst. 15.30 līdz bankas darba dienas beigām
  • ekspress maksājums – banka to izpilda tajā pašā dienā, ja iesniegts bankā līdz plkst. 18.00

2. Starptautiskie maksājumi

  • standarta maksājums – maksājuma summa saņēmēja bankai vai starpnieka bankai tiek nodota pēc 2 bankas darba dienām no maksājuma rīkojuma akceptēšanas dienas
  • steidzams maksājums – maksājuma summa saņēmēja bankai vai starpnieka bankai tiek nodota nākamajā bankas darba dienā no maksājuma rīkojuma akceptēšanas dienas
  • ekspress maksājums (EUR, USD, RUB) – maksājuma summa saņēmēja bankai vai starpnieka bankai tiek nodota maksājuma rīkojuma pieņemšanas dienā, ja maksājuma rīkojums ir akceptēts

Veicot starptautiskos maksājumus, Jūs varat izvēlēties vienu no trīs komisijas maksu apmaksas veidiem:

  • OUR (maksātājs) — klients samaksā bankai komisiju, saskaņā ar bankas tarifiem. Ja pārējās Kredīta maksājumā iesaistītās bankas pieprasa komisijas, banka bezakcepta kārtībā noraksta šīs komisijas no klienta konta, savukārt tām nav tiesību ieturēt savas komisijas no kredīta maksājuma summas, bet ir jāieskaita summa pilnā apmērā saņēmēja kontā
  • SHA (dalīti) — klients samaksā bankai komisiju, saskaņā ar bankas tarifiem. Visas pārējo kredīta maksājumā iesaistīto banku komisijas tiek ieturētas no saņēmēja konta vai no kredīta maksājuma summas
  • BEN (saņēmējs) — visas komisijas apmaksā saņēmējs. Bankas komisijas maksa, saskaņā ar bankas tarifiem, tiek ieturēta no maksājuma rīkojumā uzrādītās summas

3. Regulārie maksājumi

Regulārais maksājums nodrošina regulāru pārskaitījumu veikšanu par noteiktu summu no klienta norēķinu konta saskaņā ar norādītajiem rekvizītiem noteiktā datumā. Ar regulāro maksājumu iespējams pārskaitīt naudas līdzekļus no klienta norēķinu konta gan uz kontu Expobank, gan uz citu banku, tāpat iespējams arī izvēlēties pārskaitījuma valūtu – maksājumu var veikt gan eiro, gan ārvalstu valūtā

Regulārā maksājuma pieteikumu varat iesniegt ierodoties bankā vai internetbankā. Pēc regulārā maksājuma pieteikuma saņemšanas noteiktā datumā banka Jūsu vietā veiks maksājumu saskaņā ar norādītajiem rekvizītiem