Norēķinu konts

Pirmais solis uzņēmējiem, uzsākot sadarbību ar Expobank

Sazinieties ar mums

 

 • katrai valūtai nav nepieciešams atvērt savu kontu
 • nav nepieciešams konvertēt ienākošos naudas līdzekļus vienā valūtā
 • ienākošie naudas līdzekļi tiek uzglabāti kontā tajā valūtā, kurā tā pārskaitīta, bet konvertēšanas laiku izvēlas klients
 • pēc klienta vēlēšanās banka jau iepriekš viņa kontā ienākošos naudas līdzekļus var konvertēt tajā valūtā, ko klients ir izvēlējies

Atverot norēķinu kontu Expobank, Jums būs iespēja droši uzglabāt savus naudas līdzekļus dažādās valūtās un ērti tos pārvaldīt, izmantojot bankas piedāvātos finanšu pakalpojumus un veicot norēķinus no jebkuras vietas pasaulē jebkurā diennakts laikā ar шnternetbankas palīdzību

Pieteikties konsultācijai


Informācija par konta atvēršanu
Kā atvērt kontu Latvijas rezidentiem?

Norēķinu konta atvēršanai Expobank Latvijas rezidentiem - juridiskām personām un personu apvienībām jāiesniedz šādi dokumenti:

 • statūti (spēkā esošajā redakcijā)
 • paraksttiesīgās (pārstāvības tiesīgās) personas, dalībnieka (labuma guvēja) pases vai ID kartes
 • notariāli apliecināta pilnvara, ja klientu pārstāv pilnvarnieks
 • dokumenti klienta saimnieciskās darbības pārzināšanai un patiesā labuma guvēja noteikšanai saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām
 • banka var pieprasīt iesniegt vai aizpildīt papildu dokumentus, ja tas nepieciešams
Kā atvērt kontu Latvijas nerezidentiem?

Pieprasījuma noguldījuma (norēķinu) konta atvēršanai Expobank juridiskām personām – nerezidentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

 • reģistrācijas apliecība vai sertifikāts
 • līgums vai vienošanās par uzņēmuma dibināšanu (ja tur ir klienta identificēšanai nepieciešamā informācija, piemēram, juridiskā adrese, informācija par īpašniekiem, amatpersonām u. tml.)
 • statūti (ja tādi paredzēti reģistrācijas valsts likumdošanā)
 • dokuments, kas apliecina juridiskās personas pārstāvja ieņemamo amatu un paraksta tiesības (protokols, lēmums, pavēle, rezolūcija/memorandums, sertifikāts u.tml. dokuments par personas iecelšanu vai ievēlēšanu amatā)
 • citi nepieciešamie dokumenti atbilstoši reģistrācijas valsts likumdošanas prasībām
 • notariāli apliecināta (nepieciešamības gadījumā apostilizēta vai legalizēta) pilnvara, ja klientu pārstāv pilnvarnieks - fiziskā vai juridiskā persona, t.i. dokuments ar nosaukumu "Pilnvara", kurā ir norādīti pilni klienta juridiskie dati: nosaukums, juridiskā adrese, personas, kuru klients pilnvaro veikt darbības viņa vārdā, pases dati un ir norādītas pilnvarniekam uzticētas darbības. Pilnvarai ir jābūt parakstītai un apliecinātai ar klienta zīmogu (ja tāds ir)
 • klienta ar paraksta tiesībām apveltītā pārstāvja – amatpersonas vai klienta pilnvarnieka (fiziskās personas) personu apliecinoši dokumenti (pase vai cits ceļošanai derīgs dokuments)
 • ja klienta pilnvarnieks vai pārstāvis ir juridiska persona, tad jāiesniedz tās tiesībspēju un rīcībspēju apliecinoši dokumenti (reģistrācijas apliecība, statūti, dokuments, kas apliecina juridiskās personas pārstāvja ieņemamo amatu un paraksta tiesības (protokols, lēmums, pavēle, rezolūcija/memorandums, sertifikāts u.tml. dokuments par personu iecelšanu vai ievēlēšanu amatā; pilnvarotajā personām – pilnvara)
 • klienta pilnvarnieka vai pārstāvja – juridiskās personas ar paraksta tiesībām apveltīto amatpersonu personu apliecinoši dokumenti (pase vai cits ceļošanai derīgs dokuments);
 • klienta formai atbilstošs dalībnieku vai akcionāru reģistrs, vai cits tās dalībnieku vai akcionāru sastāvu apliecinošs dokuments (izraksts no uzņēmumu reģistra, sertifikāts, uzradītāja akcija, DEED OF TRUST vai cits dokuments atbilstoši reģistrācijas valsts likumdošanas prasībām)
 • dokumenti klienta saimnieciskās darbības pārzināšanai un patiesā labuma guvēja noteikšanai saskaņā ar likuma "Par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanu" prasībām

Bankā ir jāiesniedz (jāuzrāda) personu identificējošo dokumentu oriģināli vai notariāli apliecinātas dokumentu kopijas (vai nepieciešamības gadījumā – arī notariāli apliecināts dokumentu tulkojums latviešu, krievu vai angļu valodā)

Kuru valstu pilsoņi nevar atvērt kontu Expobank?
Ārvalstu personu, ar kuru izcelsmes valstīm Latvijas Republikai nav starpvalstu vienošanās par savstarpējo tiesisko palīdzību un notariālo darbību atzīšanu, dokumentiem jābūt legalizētiem vai apostilizētiem (ja dokumenta izdošanas valsts ir pievienojusies 1961.g. Hāgas konvencijai par dokumentu legalizācijas atcelšanu). Valstu sarakstu, ar kurām Latvija ir noslēgusi divpusējos līgumus par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās, var apskatīt šeit.