MiFID

Eiropas Parlamenta direktīva par finanšu instrumentu tirgiem MiFID ir daļa no Eiropas Savienības plāna par vienota finanšu instrumentu un pakalpojumu tirgus dibināšanu

Sazinieties ar mums

Brokeru operāciju pārvalde

+371 66155777

broker@expobank.eu

Kas ir MiFID II

2018. gada 3. janvārī stājās spēkā Finanšu instrumentu tirgus regula Nr. 600/2014 (MiFIR) un Finanšu instrumentu tirgus direktīva 2014/65/EU (MiFID), kopā - MIFID II

Saskaņā ar MiFID direktīvas prasībām esam izstrādājuši un apstiprinājuši dokumentu paketi, kas reglamentē brokeru pakalpojumu sniegšanas procesu. Aicinām iepazīties ar dokumentiem pirms sadarbības uzsākšanas:


5 galvenās izpildes vietas katrā finanšu instrumentu klasē

Pamatojoties uz MiFID Regulas 2017/576 prasībām ieguldījumu sabiedrības publicē piecas galvenās izpildes vietas attiecībā uz tirdzniecības apjomiem attiecībā uz visiem izpildītajiem klientu rīkojumiem katrā finanšu instrumentu klasē


Klientu klasifikācija

Viena no MiFID direktīvas prasībām ir klientu klasifikācija – pirms investīciju pakalpojumu sniegšanas, pakalpojumu sniedzējam ir jāpiešķir klientam viens no sekojošiem statusiem: privātais klients, profesionālais klients, tiesīgais darījumu partneris. Statuss nosaka klienta tiesiskās aizsardzības pakāpi investīciju pakalpojumu saņemšanas procesā, tai skaitā arī brokeru pakalpojumu sniegšanas procesā

Expobank klientu klasifikāciju principi ir noteikti Klientu klasifikācijas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, politikā. Politikā ir noteikts, ka Expobank specializējas pakalpojumu sniegšanā profesionāliem klientiem, un nesniedz investīciju pakalpojumus klientiem, kuriem šāds statuss nav piešķirts