Valūtas konvertācijas kalkulators karšu darījumiem

Darījuma valūta:

Darījuma summa:

Kartes valūta:

Darījuma datums 19.05.2022
AS Expobank noteiktais valūtas konvertācijas uzcenojums 3%

Aprēķina rezultāti

Mastercard valūtas konvertācijas kurss
1 =
Mastercard valūtas konvertācijas kurss ar pievienotu AS Expobank noteikto uzcenojumu
1 =
Eiropas Centrālās bankas (ECB) eiro atsauces kurss
1 =
Atšķirība ( %) starp Mastercard valūtas kursu (bez valūtas konvertācijas uzcenojuma) un ECB valūtas kursu
%
Atšķirība ( %) starp Mastercard valūtas kursu (ar valūtas konvertācijas uzcenojumu) un ECB valūtas kursu
%
Darījuma summa kartes valūtā bez valūtas konvertācijas uzcenojuma
Darījuma summa kartes valūtā ar pievienotu valūtas konvertācijas uzcenojumu

Šī informācija tiek sniegta atbilstoši Regulai 518/2019.
Aprēķins ir informatīvs un var mainīties dienas laikā

Kļūda pieprasījumā

  • Valūtām jābūt dažādām