Izmaiņas bankas valdes un padomes sastāvā

No 2022.gada 26. janvāra AS Expobank valdes locekļa amatā ir iecelts Reinis Zauers

Atpakaļ uz sarakstu

No 2022.gada 26. janvāra AS Expobank valdes locekļa amatā ir iecelts Reinis Zauers.

Valdes sastāvā darbu turpina tās priekšsēdētājs Rolands Legzdiņš, valdes priekšsēdētāja vietniece Evijas Sloka, valdes locekle Valda Knauere.

Reinis Zauers ieguvis maģistra grādu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Darba pieredzi juridiskajā jomā veido kopš 1999. gada, strādājot privātuzņēmumos un valsts pārvaldē. No 2003. gada veido karjeru finanšu sektorā, ieņemot vadošus amatus. Bijis Parex banka Finanšu tirgu un investīciju pārvaldes jurists, savukārt BlueOrange Bank vadījis juridisko daļu un darbojies bankas vadības komandā. Kopš 2013. gada ir Signet Bank Juridiskās daļas vadītājs, vadības grupas loceklis. Reinis Zauers ir arī Signet Bank meitas uzņēmuma investīciju sabiedrības Signet Asset Management Latvia valdes loceklis

2022. gada 15. februārī darbu uzsāk AS Expobank padome jaunā sastāvā. Tā padomes priekšsēdētāja amatu ieņem Roberts Idelsons, padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu – Sergejs Zaicevs, padomes locekļu amatus - Tatjana Drobina un Jānis Solovjakovs.

Roberts Idelsons ieguvis maģistra grādu Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātē. Savu karjeru sāka 1995. gadā Rīgas Fondu biržā. No 2003. līdz 2010. gadam ieņēma valdes priekšsēdētaja amatu ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā Citadele Asset Management, no 2009. līdz 2010. gadam vadīja Citadele banka Privātā kapitāla pārvaldīšanas direkciju un piedalījies Parex banka restrukturizācijā un Citadele banka izveidē. Roberts ir bijis direktoru padomes priekšsēdētājs Šveices bankā AP Anlage & Privatbank AG. Kopš 2013. gada ir Signet Bank valdes priekšsēdētājs.

Sergejs Zaicevs ieguvis maģistra grādu Latvijas Universitātē Ekonomikas un biznesa vadības fakultātē. Biznesa karjeru sāka starptautiskā uzņēmuma Procter&Gamble Baltijas birojā finanšu vadības jomā. Kopš 2001.gada ir strādājis Latvijas bankās un investīciju pārvaldīšanas uzņēmumos vadošos amatos. Bija atbildīgs par turīgo klientu apkalpošanu un investīciju pārvaldīšanu. Darbu Signet Bank Sergejs uzsāka 2013. gada jūnijā un ir tās valdes loceklis.

Tatjana Drobina ieguvusi maģistra grādu Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātē. Sertificēta iekšējā auditore (Certified Internal Auditor), finanšu analītiķe (Chartered Financial Analyst) un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas speciāliste (Certified Anti-Money Laundering Specialist). Finanšu sektorā Tatjana Drobina strādā kopš 1995. gada. Strādājusi par iekšējā audita vadītāju un valdes locekli BlueOrange Bank. Tatjana Signet Bank komandai pievienojās 2013. gada jūnijā.

Jānis Solovjakovs ieguvis maģistra grādu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Viņš ir sertificēts noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas speciālists (Certified Anti-Money Laundering Specialist), kas specializējies kredītiestāžu risku un atbilstības pārvaldības jomā. Kopš 2002. gada strādāja Citadele banka kredītiestāžu risku un atbilstības pārvaldības jomā. Signet Bank komandai Jānis Solovjakovs pievienojās 2013. gada jūnijā, kļūstot par Risku un atbilstības pārvaldes vadītāju, savukārt 2018. gada jūnijā Jānis tika iecelts Signet Bank valdē.