Internetbanka

Pārvaldiet kontus un veiciet maksājumus no jebkuras vietas pasaulē, kur ir pieejams interneta pieslēgums

Ir jautājumi?

Sazinieties ar mums!

 • naudas līdzekļu pārskaitījumi no sava konta uz kontiem citās bankās, kā arī  iekšbankas pārskaitījumi
 • valūtu konvertācijas darījumi
 • pieteikumi skaidras naudas izmaksai
 • bankai nosūtīto maksājuma uzdevumu un citu dokumentu izpildes kontrole
 • informācijas saņemšana par konta stāvokli par jebkuru laika periodu
 • kontu stāvokļa kontrole tiešsaistes režīmā
 • informācija par valūtu kursiem
 • failu imports un eksports
 • sarakste ar banku

Ātrs, vienkāršs, izdevīgs un drošs veids kā efektīvi pārvaldīt savas finanses un plānot laiku


Lai aizsargātu klientu konfidenciālo informāciju, banka piedāvā klientiem izmantot autentifikācijas un elektronisko dokumentu autorizācijas ierīci Digipass, kas ģenerē vienreizlietojamās Internetbankas sistēmas ieejas paroles un paroles dokumentu parakstīšanai.

Ar autentifikācijas un elektronisko dokumentu autorizācijas ierīci Digipass var parakstīt:

 • vietējos un starptautiskos maksājumu uzdevumus
 • skaidras naudas izmaksas rīkojumus
 • valūtas konvertēšanas rīkojumus
 • bankai adresētas vēstules

Lai garantētu sakaru kanāla drošību, Internetbankas sistēmā tiek izmantoti aizsardzības līdzekļi, kas izslēdz iespēju, ka pārraidāmā informācija nokļūst trešo personu rīcībā. Datu apmaiņai starp banku un klientu tiek izmantots speciāls drošas datu pārraides protokols SSL (Secure Sockets Layer), ko plaši pielieto visā pasaulē finanšu darījumu slēgšanai