EMIR

European Market Infrastructure Regulation (EMIR) ir  Eiropas Parlamenta un Padomes regula par ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, centrālajiem kontrahentiem un tirdzniecības darījumu reģistriem

Sazinieties ar mums

Brokeru operāciju pārvalde

+371 66155777

broker@expobank.eu

EMIR (European Market Infrastructure Regulation)

European Market Infrastructure Regulation (EMIR) ir 2012. gada 4. jūlijā pieņemtā Eiropas Parlamenta un Padomes regula par ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, centrālajiem kontrahentiem un tirdzniecības darījumu reģistriem. Šī regula, kā arī citi ar to saistītie dokumenti, nosaka prasības visām pusēm, kas slēdz darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. EMIR normatīvo dokumentu pilns teksts ir pieejams šeit

EMIR regula attiecas uz darījumiem ar visiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kā piemēram, opcijas (options) un standartizētie nākotnes līgumi (futures), valūtas nākotnes līgumi (currency forward) un mijmaiņas darījumi (swap), maržinālā valūtas tirdzniecība (margin forex) un līgumi par starpību (CFD), kā arī jebkādi citi atvasinātie finanšu instrumenti. Instrumentu pilns saraksts ir pieejams šeit (Annex I, Section C, punkti 4-10)


EMIR pamatprasības

  • Atskaišu sniegšana par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem tirdzniecības darījumu reģistriem (institūcijas, kas ir izveidotas ar mērķi apkopot, analizēt, uzglabāt un nodot uzraudzības iestādēm informāciju par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem)
  • Klīringa veikšana ar centrālo kontrahentu ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem
  • Risku mazināšanas pasākumu īstenošana darījumiem, kuriem nav nepieciešams veikt klīringu ar centrālo kontrahentu

Atskaites

Sākot ar 2014. gada 12. februāri juridiskām personām, ES rezidentiem ir jāsniedz atskaites par noslēgtajiem darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem kādā no tirdzniecības darījumu reģistriem. Šādu atskaišu sniegšana ir jāveic nākamajā dienā (T+1) pēc darījuma noslēgšanas vai mainīšanas datuma

Atskaišu sniegšanu var deleģēt citai darījuma pusei vai trešajai personai. Pilna informācija par darījumu atskaišu sniegšanas procesu un to biežumu ir pieejama šeit

EMIR regulas prasības attiecas uz darījumiem, kas tika noslēgti vai izpildīti laika posmā no 2012. gada 16. augusta


Kas ir LEI

Lai nodrošinātu atskaišu sniegšanu tirdzniecības darījumu reģistriem, juridiskām personām, ES rezidentiem ir jāsaņem LEI numurs (Legal Entity Identifier) – 20 zīmju kods, kas sastāv no burtiem un cipariem, un kas ļauj identificēt juridisko personu, kas slēdz darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, un ir viena no darījuma pusēm. Iestāžu (reģistratoru) saraksts, kas sniedz LEI numurus, ir pieejams šeit

Viens no EMIR regulas pamatmērķiem, ir risku mazināšanas pasākumu īstenošana un atbilstība, proti:

  • Savlaicīga darījumu apstiprināšana
  • Portfeļu kompresija un saskaņošana
  • Strīdu atrisināšanas kārtība

Klīrings

Gadījumā, ja darījumu nominālvērtība pārsniedz klīringa limitu, klienta pienākums ir veikt klīringu ar centrālo kontrahentu darījumiem ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Spēkā esošie klīringa limiti (uzstāda European Securities and Markets Authority, ESMA), sasniedzot kurus ir pienākums veikt klīringu:

  • 1 miljards eiro – ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu kontrakta nominālvērtība darījumiem ar parāda vērtspapīriem un akcijām
  • 3 miljardi eiro – ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu kontrakta nominālvērtība darījumiem ar procentu likmēm, valūtu pāriem, precēm un citiem finanšu instrumentiem

Darījumi, kuru mērķis ir samazināt komercdarbības riskus (risku hedžēšana), netiek ņemti vērā aprēķinot klīringa limitu