Darījuma konts

Instruments, kas nodrošina pircēja un pārdevēja finanšu drošību, veicot jebkāda aktīva pirkšanas-pārdošanas darījumus

Ir jautājumi?

Sazinieties ar mums

  • Garantēta pircēja un pārdevēja savstarpējo saistību izpildes nodrošināšana
  • Ērti pielāgojams konts lielākajai daļai līgumu, kas saistīti ar nekustamā vai cita veida īpašuma pirkšanas-pārdošanas darījumiem, tai skaitā veicot tirdzniecības darījumus, uzņēmumu pirkšanu-pārdošanu vai akciju nodošanu

Obligāts darījuma konta atvēršanas nosacījums ir norēķinu konta esamība Expobank vienai no pusēm - pircējam vai pārdevējam. Banka atver darījuma kontu uz Expobank klienta vārda. Ja pircējs un/vai pārdevējs ir bankas klients, tad darījuma konta atvēršana un līguma noslēgšana tiek veikta uz jau bankas rīcībā esošo dokumentu pamata. Gadījumā, ja kāda no pirkšanas-pārdošanas (vai cita darījuma) līguma pusēm nav Expobank klients, tad tad vienai no pusēm ir jāatver bankā norēķinu konts

Pieteikties konsultācijai


Kā atvērt darījuma kontu?

Darījuma konta atvēršanu un apkalpošanu Expobank veic slēdzot trīspusīgu līgumu starp pircēju, pārdevēju un banku, kurā atrunāti saistību izpildes nosacījumi un termiņi. Darījuma norēķinu veikšanai nepieciešamie naudas līdzekļi līguma darbības termiņa laikā tiek bloķēti bankas kontā, un pārdevējs tos bez pircēja atļaujas saņemt nevar. Pircējs savukārt saņem garantiju, ka nauda pārdevējam tiks pārskaitīta tikai pēc saistību izpildes apstiprinājuma, t.i. pilnīgas dokumentācijas noformēšanas un iesniegšanas bankai.

Darījuma partnerim - fiziskai personai, kurš nav bankas klients, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  • likumīgā pārstāvja un/vai pilnvarotās personas pase
  • pilnvarotās personas pilnvarojums - pēc pieprasījuma